קוד HTML של עמוד מחולק (דוגמא 1)

				
					<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <title>דוגמא לשימוש ב DIV</title>
</head>

<body>
  <div id="header">
    <div id="nav">
    </div>
  </div>
  <div id="main">
    <div id="content">
      <p>
        לורם איפסום דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת
        נפקט למסון בלרק - וענוף לפרומי בלוף קינץ תתיח לרעח. לת צשחמי צש בליא, מנסוטו צמלח לביקו ננבי, צמוקו
        בלוקריה שיצמה ברורק.
      </p>
      <p>
        גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, סחטיר בלובק. תצטנפל בלינדו למרקל אס לכימפו, דול,
        צוט ומעיוט - לפתיעם ברשג - ולתיעם גדדיש. קוויז דומור ליאמום בלינך רוגצה. לפמעט מוסן מנת. נולום ארווס
        סאפיאן - פוסיליס קוויס, אקווזמן קוואזי במר מודוף. אודיפו בלאסטיק מונופץ קליר, בנפת נפקט למסון בלרק -
        וענוף גולר מונפרר סוברט לורם שבצק יהול, לכנוץ בעריר גק ליץ, ושבעגט ליבם סולגק. בראיט ולחת צורק מונחף,
        בגורמי מגמש. תרבנך וסתעד לכנו סתשם השמה - לתכי מורגם בורק? לתיג ישבעס.
      </p>
    </div>
    <div id="asside"><img src="images/gal.jpeg"/></div>
  </div>
</body>

</html>
				
			

קוד CSS

				
					html,body {
  direction: rtl;
  background-color: blue;
}
#main {
  margin:0 auto;
  background: white;
  padding:20px;
  max-width: 1200px;
}
#main #content {
  max-width: 70%;
  display: inline-block;
  vertical-align: top;
}
#main #content p {
  padding:0 20px;
}
#main #asside {
  max-width: 29%;
  display: inline-block;

}
#main img {
  max-width: 100%;
}
				
			

connect

Please fill the form and I will get back to you